Biz Kimiz

Ø   Toprak Bilim Dalı'ndaki birikim ve gelişmelerden çözüm yoluna çıkarak ve geçmişteki yanlış uygulamaları da göz önüne alarak, topraklarımızın korunması, kullanılması ve değerlendirilmesinde rehberlik ve öncülük eden TTBD, toprak bilimi konu uzmanlarından oluşan komisyonlar kurmak, incelemeler yaptırmak, yazılar ve kitaplar yazdırarak Türkiye'de toprak biliminin yüksek bir standarda erişmesini sağlamaktadır. Toprak bilimine ait konularda ilgili kurumlara görüş bildirir ve önerilerde bulunan TTBD, doğal çevre ve toprak bilincinin işlenmesinde diğer kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, ÇEM Genel Müdürlüğü, TAGEM Genel Müdürlüğü vb kurumların işbirliğinde bulunduğu STK listesinde yer almakta olup bu bağlamda bu kurumlarla pek çok çalışma yürütmektedir. Örneğin, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi UNCCD’nin akredite STK’larından olan TTBD, 1995 yılında Ulusal Çölleşmeyle Mücadele Eylem Planını hazırlamıştır. ÇEM Genel Müdürlüğünün LADA projesi ortağıdır.

Ø   Tüm Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Toprak Bilimleri Birliği üyesi olan TTBD, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Romanya ve Kırgızistan ülkelerinin oluşturduğu Avrasya Toprak Bilimi Federasyonunun Kurucusudur.

Ø Yaşamın esası olan toprağın incinebilir ve yok edilebilir bir varlık olduğu mesajını işlemek ve toprak koruma bilincini toplumda yaygınlaştırmak amacıyla yazılı ve görsel basında yayınlar yapıp, yurt içinde ulusal ve uluslararası bilimsel toprak bilimi kongreleri, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenleyen TTBD kapsamda, 1998 yılından itibaren ülkemiz koşullarında toprak kaynakları ile ilgili 13 adet ulusal, 9 adet uluslararası bilimsel kongre düzenlemiştir.